Odhalenie zneužitia pracovnej neschopnosti

Zneužitie pracovnej neschopnosti nastáva, keď jednotlivec využíva systém, aby získal výhody (napr. odstupné, nemocenské dávky), ktoré by inak nebol oprávnený dostávať. 

Odhalenie zneužitia pracovnej neschopnosti

Koľko stojí odhalenie zneužitia pracovnej neschopnosti?

Pri poskytovaní služby odhalenia zneužitia pracovnej neschopnosti je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú konečnú cenu. Kalkulácia ceny zvyčajne zohľadňuje počet odpracovaných hodín detektíva, prejdené kilometre a špecifické požiadavky klienta na rozsah služieb. 

Dlhodobá spolupráca vs. jednorazové preverenie:

Dlhodobá spolupráca s klientom často prináša ekonomické výhody pre obe strany. Naša detektívna kancelária môže poskytnúť zľavy za opakované služby, keďže dlhodobá spolupráca znižuje administratívne náklady a zvyšuje predvídateľnosť príjmov. Na druhej strane, jednorazové preverenie obvykle zahrňuje vyššie náklady, keďže sa musí rýchlo reagovať na jednorazové požiadavky klienta.

Rozumieme, že každý prípad vyžaduje osobitný prístup a diskusiu. Preto ponúkame možnosť osobnej konzultácie s kompetentnou osobou z našej detektívnej kancelárie. Konzultácia je spoplatnená sumou 100 EUR.  

Taktiež ponúkame profesionálnu službu sledovania zamestnancov, navrhnutú tak, aby zabezpečila integritu vašej spoločnosti a zlepšila výkonnosť vášho tímu.

Metódy zneužitia

Simulovanie príznakov

Niektorí jednotlivci môžu tvrdiť, že majú zdravotné problémy, ktoré v skutočnosti nemajú, alebo môžu preháňať skutočné príznaky, aby sa zdali vážnejšie.

Nerovnováha medzi diagnózou

Aj keď môže byť určitá choroba alebo poranenie diagnostikované, stupeň závažnosti nemusí byť dostatočný na ospravedlnenie obdobia neschopnosti.

Vykonávanie iných prác

Jednotlivec môže počas obdobia pracovnej neschopnosti vykonávať inú platobnú činnosť, čím porušuje podmienky neschopnosti.

Zneužitie pracovnej neschopnosti predstavuje vážne riziko pre systémy sociálneho zabezpečenia a pre zamestnávateľov. Aby sa predišlo takémuto zneužitiu a jeho negatívnym dôsledkom, je dôležité mať jasné politiky, efektívne detekčné mechanizmy a primerané sankcie pre tých, ktorí sa dopustia takéhoto správania. 

Spoznajte našu detektívnu kanceláriu

Náš profesionálny tím nie je tvorený iba súkromnými detektívmi. Pracujú pre nás analytici, experti v IT sektore, právnici a iní špecialisti. 

súkromní detektívi z odhalíme

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Naše členstvo v Slovenskej Asociácií Súkromných Detektívov je zárukou vysokého štandardu a profesionality poskytovaných služieb.