Odhalenie skrytých aktív

Odhalenie skrytých aktív je špecializovaná služba zameraná na identifikáciu a lokalizáciu aktív, ktoré boli úmyselne skryté s cieľom vyhnúť sa odškodneniam či iným finančným záväzkom.

odhalenie skrytých aktív - súkromné očko

Koľko stojí odhalenie skrytých aktív?

Odhad nákladov na službu odhalenia skrytých aktív závisí od mnohých premenných. Tieto kľúčové faktory, môžu ovplyvniť náklady:

  1. Zložitosť prípadu: Odhaľovanie aktív v jednoduchom prípade bude pravdepodobne menej nákladné ako odhalenie medzinárodného podvodu s množstvom zainteresovaných strán.

  2. Použité metódy a techniky: Kým niektoré metódy, ako je analýza verejných záznamov, môžu byť relatívne cenovo dostupné, iné, ako napríklad digitálna forenzika alebo sledovanie osôb, môžu byť drahšie.

  3. Dĺžka odhaľovania: Dlhodobé alebo zložité odhaľovanie môže znamenať vyššie náklady kvôli potrebe dlhodobého angažovania odborníkov a výdavkom spojeným s dlhodobým sledovaním aktív.

Každý prípad si žiada špecifikovaný prístup. V rámci toho poskytujeme príležitosť pre osobnú konzultáciu s odborníkom z našej detektívnej kancelárie. Za túto konzultačnú službu účtujeme sumu vo výške 100 EUR.

V súčasnom svete, kde mnohí klienti hľadajú spoľahlivé a diskrétne metódy na zistenie vernosti svojho partnera, ponúkame alternatívu k tradičnému sledovaniu: službu „Preverenie partnera“. Táto služba je zameraná na overenie vernosti partnera bez priameho sledovania.

Skrývanie aktív v dnešnej dobe

Skrytie aktív predstavuje činnosť, kedy jednotlivci či korporácie zámerne utajujú svoj majetok a financie pred rôznymi stranami, ako sú veritelia, bývalí partneri alebo iné subjekty ktoré majú na ne potencionálny nárok. Tento fenomén môže byť motivovaný rôznymi dôvodmi, vrátane daňových únikov, rozvodových sporov, podvodov alebo iných nezákonných aktivít.

Jednou z najčastejších metód skrývania aktív je využitie zahraničných účtov. Ľudia často presúvajú svoje financie do bankových inštitúcií mimo domácej jurisdikcie. Mnohé daňové raje ponúkajú silné bankové tajomstvo, ktoré chráni identitu majiteľa účtu a sťažuje odhalenie týchto aktív.

Nehnuteľnosti v zahraničí, predstavujú ďalšiu stratégiu skrývania aktív. Takýmto spôsobom môže byť majetok mimo dosahu veriteľov alebo iných zainteresovaných subjektov.

V oblasti korporátneho sektora sú „shell spoločnosti“ obľúbenými nástrojmi pre maskovanie aktív. Shell spoločnosť, ktorá nemá skutočnú podnikateľskú činnosť, môže slúžiť ako zásterka na skrytie majetku. 

Ďalšou bežnou technikou je darovanie aktív iným osobám (často členom rodiny). Na prvý pohľad môže takáto transakcia vyzerať ako bežný dar, ale často je za tým skrytý úmysel.

Deriváty a anonymné cenné papiere, môžu byť tiež využité na maskovanie aktív. Tieto nástroje sú často používané v snahe komplikovať proces identifikácie a sledovania majetku.

Niektorí jednotlivci sa rozhodnú ísť jednoduchou cestou a premieňajú svoje aktíva na hotovosť, ktorú potom fyzicky skladujú mimo bankového systému. Hotovosť je ťažko sledovateľná a je ideálnym prostriedkom pre tých, ktorí sa snažia svoje bohatstvo udržať v tajnosti.

V niektorých prípadoch môžu byť vytvorené fiktívne dlhy. Týmto spôsobom môžu byť aktíva odčerpané pod zámienkou vyplatenia dlhu.

Na záver, investície do aktív, ktoré sú ťažko hodnotiteľné, ako sú umenie, starožitnosti alebo drahé hodinky. Tieto položky môžu byť veľmi hodnotné, ale ich skutočná hodnota môže byť ťažko určiteľná.

Metódy a techniky ktoré aplikujeme

Finančná analýza

Používanie pokročilých techník účtovníctva a finančnej analýzy na identifikáciu nezrovnalostí, ktoré by mohli naznačovať skrytie aktív.

Digitálna forenzika

Analýza elektronických záznamov a databáz na identifikáciu stôp vedúcich k skrytým aktívam.

Právna analýza

Preštudovanie právnych dokumentov, zmlúv a obchodných dohôd s cieľom identifikovať možné skryté aktíva.

Terénne vyšetrovanie

Fyzická inspekcia, výsluchy a sledovanie osôb, ktoré môžu vedieť o skrytých aktívach.

Spoznajte našu detektívnu kanceláriu

Náš profesionálny tím nie je tvorený iba súkromnými detektívmi. Pracujú pre nás analytici, experti v IT sektore, právnici a iní špecialisti. 

súkromní detektívi z odhalíme

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Naše členstvo v Slovenskej Asociácií Súkromných Detektívov je zárukou vysokého štandardu a profesionality poskytovaných služieb.