Odhalenie nevery

Odhalenie nevery je jednou z hlavných služieb poskytovaných detektívnymi kanceláriami. Jej cieľom je poskytnúť klientom informácie a dôkazy o možnej nevere partnera alebo partnerky, čím im umožní rozhodnúť sa, ako ďalej postupovať v ich vzťahu alebo manželstve.

odhalenie nevery - súkromné očko

Koľko stojí odhalenie nevery?

Cena služby je výsledkom kombinácie rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú náklady na odhaľovanie. Nasledujúce faktory sú zvyčajne zohľadnené pri kalkulácii ceny:

  1. Počet detektívov v teréne: Cena môže stúpať v závislosti od počtu detektívov, ktorí sú nasadení na prípad. Cena za jedného detektíva môže byť fixná alebo sa môže meniť v závislosti od komplexnosti prípadu.

  2. Náklady na prejazdené kilometre: Ak je potrebné sledovať osobu alebo prejazdiť viaceré lokality, náklady na palivo, amortizáciu vozidla a ďalšie spojené výdavky sa môžu pripočítať k celkovým nákladom.

  3. Použitie techniky: Niektoré zariadenia môžu mať stanovenú cenu za deň používania (napr. skryté kamery, zvukové nahrávacie zariadenia a pod.).

  4. Ďalšie náklady: Môžu zahŕňať náklady na cestovné a ubytovanie, ak je odhaľovanie mimo lokality detektívnej kancelárie.

Každý prípad si žiada špecifikovaný prístup. V rámci toho poskytujeme príležitosť pre osobnú konzultáciu s odborníkom z našej detektívnej kancelárie. Za túto konzultačnú službu účtujeme sumu vo výške 100 EUR.

V súčasnom svete, kde mnohí klienti hľadajú spoľahlivé a diskrétne metódy na zistenie vernosti svojho partnera, ponúkame alternatívu k tradičnému sledovaniu: službu „Preverenie partnera“. Táto služba je zameraná na overenie vernosti partnera bez priameho sledovania.

Etika a diskrétnosť

Pri poskytovaní služieb odhalení nevery je dôraz kladený na etiku a diskrétnosť. Všetky informácie sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a ochranou osobných údajov. Klienti môžu byť istí, že ich informácie a podozrenia sú v bezpečí a že celý proces bude vykonávaný s najvyššou mierou profesionality.

Proces služby:

Konzultácia s klientom

Prvý krok zahŕňa dôkladnú konzultáciu s klientom, aby sa získal prehľad o jeho obavách, podozreniach a akékoľvek relevantné informácie.

Plánovanie

Na základe poskytnutých informácií naši detektívi stanovia strategický plán na zhromažďovanie dôkazov.

Vykonávanie sledovania

Náš tým profesionálnych detektívov bude monitorovať pohyb cieľovej osoby, zaznamenávať jej aktivity a interakcie. Pri tejto činnosti sa môže využiť široká paleta technológií, vrátane skrytých kamier, lokalizácie a ďalších.

Zhromažďovanie dôkazov

Všetky získané informácie a dôkazy sa zhromažďujú a dokumentujú s cieľom poskytnúť klientovi objektívny obraz o situácii.

Predloženie výsledkov

Po ukončení odhaľovania sú klientovi predložené všetky dôkazy, fotky, videozáznamy a správy, ktoré náš súkromný detektív zhromaždil.

Ukončenie detektívnej služby

Táto služba je zložitým a citlivým procesom, ktorý vyžaduje kombináciu profesionálneho prístupu, skúseností a vyspelých technologických nástrojov. Správne poskytnutie tejto služby môže pomôcť klientom získať jasnosť v ich osobných vzťahoch a rozhodnúť sa o ďalších krokoch. 

Spoznajte našu detektívnu kanceláriu

Náš profesionálny tím nie je tvorený iba súkromnými detektívmi. Pracujú pre nás analytici, experti v IT sektore, právnici a iní špecialisti. 

súkromní detektívi z odhalíme

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Naše členstvo v Slovenskej Asociácií Súkromných Detektívov je zárukou vysokého štandardu a profesionality poskytovaných služieb.