Cenník našich služieb

Za naše služby môžete platiť digitálne cez APPLE PAY, kreditnou kartou VISA, MASTERCARD alebo anonymne cez Bitcoin.

Chcete sa s nami stretnúť?

Osobné stretnutie s kompetentnou osobou z našej detektívnej kancelárie je možné v Bratislave, kde sídli náš odbor riadenia.

Kompetentná osoba:

Mgr. Lukáš Tomík

Mgr. Lukáš Tomík

Detektívny konzultant & Podpredseda SASD

V prípade, ak klient preferuje stretnutie v inom meste na území Slovenska, bude k sume priúčtovaná sadzba za použitie vozidla. Táto suma pokrýva náklady spojené s cestovaním kompetentnej osoby na príslušné miesto.

Cena za našu prácu

Našim záujmom nie je ponúkať detektívne služby za nízke ceny len preto, aby sme prilákali zákazníkov. Namiesto toho ponúkame naše služby za ceny, ktoré odrážajú úroveň našej odbornosti, skúseností a odhodlania prinášať výsledky.

Naše služby sú realizované v rámci limitu predom vyplatenej zálohy zo strany klienta.

Hodinová sadzba za detektíva

Cena za profesionálne služby

Hodinová sadzba za detektívne služby reprezentuje finančný ekvivalent vynaložený na jedného detektíva. Za každú začatú hodinu detektívnych úkonov v teréne klient zaplatí 20 EUR.

Použitie vozidla

Pri dlhých presunoch 0,35 EUR /km

Cena za náklady na použitie vozidla je stanovená na 0,40 EUR za prejdený kilometer. Táto sadzba je vypočítaná tak, aby odzrkadlila celkové prevádzkové náklady spojené s použitím vozidla vrátane cien paliva, poistenia, amortizácie, údržby a opráv.

Použitie špeciálnej techniky

  • GPS lokalizácia
  • Skrytá kamera
  • Diktafón
  • UHF odposluch

Cena za využitie špeciálnej techniky sa účtuje za každý začatý deň jej používania.

Administratívne úkony

  • Spisovanie hlásenia
  • Analýza a prepis z odposluchu
  • Analýza foto/video dokumentácie

Administratívne úkony sú nevyhnutné pre zabezpečenie transparentnosti každej detektívnej služby.

Naša detektívna kancelária je flexibilná vo vzťahu k fakturačným potrebám klientov. Sme schopní vystavovať faktúry z firiem, ktoré sú platcom DPH, ako aj z firiem, ktoré nie sú platcom DPH. 

Ceny za odhalovanie

Ceny za naše preverovacie služby sú stanovené individuálne v závislosti od konkrétnej povahy a rozsahu požadovaného šetrenia. 

Konkrétne informácie o cenách jednotlivých služieb nájdete priamo na príslušnej stránke konkrétnej služby.

Prečo si vybrať našu detektívnu kanceláriu?

V rámci našej detektívnej kancelárie ponúkame širokú škálu služieb, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali individuálnym potrebám a požiadavkám našich klientov.

Naša kancelária je známa svojou vysokou úrovňou odbornosti, profesionálnym prístupom a predovšetkým absolútnou dôvernosťou. Tieto hodnoty nás odlišujú od konkurencie a sú zárukou, že klienti dostávajú služby na najvyššej úrovni.

Zákazníci, ktorí si vyberú našu detektívnu kanceláriu, tak nielen investujú do služieb so spravodlivým a transparentným cenovým modelom, ale aj do dlhodobej hodnoty a dôvery. Zaväzujeme sa pracovať v úzkom spojení s klientmi, aby sme pochopili ich potreby a poskytli riešenia, ktoré presne zodpovedajú ich očakávaniam.

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako hrdí členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov, sme zaviazaní poskytovať služby, ktoré sú riadené odbornosťou, integritou a maximálnou dôvernosťou.